ZABSI CARE

ZABSI CARE ialah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang diasaskan dengan matlamat utama memperjuangkan pemeliharaan alam sekitar, kesaksamaan sosial dan tadbir urus yang baik. Organisasi ini diasaskan oleh sekumpulan individu yang diilhamkan oleh keperluan untuk menangani cabaran global yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini.

ZABSI CARE komited untuk menjadi agen perubahan yang kuat dalam mewujudkan dunia yang lebih baik untuk semua. Penubuhan organisasi inI meliputi pelbagai bidang termasuk pendidikan, kemasyarakatan, pemeliharaan alam sekitar dan program tindakan langsung.

Melalui inisiatifnya, ZABSI CARE komited untuk memberi inspirasi kepada perubahan positif dalam cara kita berinteraksi dengan persekitaran semula jadi, berhubung antara satu sama lain dan mengurus sumber secara bertanggungjawab. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kukuh, ZABSI CARE bersedia memainkan peranan penting dalam membina masa depan yang lebih makmur dan inklusif untuk generasi akan datang.

Our Vision
Menjadi ejen perubahan yang memberi inspirasi dan menggerakkan masyarakat untuk memelihara persekitaran semula jadi, keadilan sosial dan tadbir urus yang baik untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.
Our Mission
  1. Meningkatkan kesedaran dan tindakan ke arah perlindungan alam sekitar melalui Pendidikan, Kebajikan Masyarakat dan program tindakan langsung.
  2. Memperjuangkan keadilan sosial dengan memperkasakan komuniti yang terdedah, memperjuangkan hak asasi manusia, dan mengurangkan ketidaksamaan sosial.
  3. Menggerakkan sokongan komuniti dan melibatkan sukarelawan dalam usaha kami untuk mempromosikan ESG di semua peringkat masyarakat.
Our Gallery
ZABSI CARE

Contact Detail

PT 15975 & 15976, Tingkat Atas , Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu
No Ofis: 09 859 2095 | H/P: 017 920 2661 (Azeem) | Tiktok: @zabsicare