Zasrex Vision & Mission

Our Vision

Menjadi kekuatan penyatuan dalam syarikat, memperkasakan kesihatan dan kecergasan fizikal, serta mengilhamkan semangat kerjasama dan kecemerlangan dalam setiap aspek kehidupan.

Our Mission

  • Meningkatkan Kesihatan dan Kecergasan Kakitangan: Menyediakan program Latihan, aktiviti sukan dan rekreasi bagi semua kakitangan syarikat dengan penekanan pada pembangunan kecergasan fizikal & kesihatan mental.
  • Membina Budaya Kerjasama dan Semangat Pasukan: Menggalakkan hubungan yang kukuh dan sokongan antara kakitangan syarikat, pelanggan & masyarakat melalui penyertaan dalam acara sukan pasukan, pertandingan, dan aktiviti berpasukan lain yang menguatkan semangat kerjasama & rangkaian sesama kakitangan, pelanggan dan masyarakat.
  • Membangunkan Bakat dan Prestasi: Menyokong pembangunan bakat sukan dalam kalangan kakitangan syarikat melalui peluang latihan yang berkualiti, pengiktirafan pencapaian prestasi, serta penyertaan dalam pertandingan dan kejohanan sukan luar syarikat untuk mewujudkan budaya kecemerlangan dan saingan yang sihat.

Our Activity